Aktualności

Szanowni Rodzice

Od dnia 25 maja planujemy ponownie otworzyć nasze przedszkole. W związku z obecną sytuacją dotyczącą zachorowań na COVID-19 zostały opracowane nowe procedury funkcjonowania przedszkola. Bardzo prosimy o zapoznanie się z nimi. Rodzice dzieci, którzy wyrazili chęć przyprowadzania dzieci na zajęcia wychowawczo-opiekuńcze proszeni są również o wydrukowanie załącznika Oświadczenie, zapoznanie się z nim i podpisanie oraz o dostarczenie go w pierwszym dniu przyprowdzenia dziecka do przedszkola. Bez podpisania tego oświadczenia dziecko nie zostanie przyjęte. 

Procedura postępowania podczas pandemii COVID

Oświadczenie

 

Szanowni Rodzice

Istnieje możliwość ubezpieczenia dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczycielem jest firma UNIQA. Okres ubezpieczenia dla dziecka wynosi pełne 12 miesięcy i obowiązuje od dnia następnego po opłaceniu składki online. Podczas procesu zakupu można wskazać dowolną datę początku okresu ubezpieczenia wskazując ją w kalendarzu.

UWAGA! Ubezpieczając więcej niż jedno dziecko korzystasz ze zniżki 50% – dzieci mogą uczęszczać do różnych placówek oświatowych np. córka w przedszkolu, syn w liceum – dzieci jedynie muszą mieścić się w przedziale wiekowym 20 tydzień życia – 25 rok życia. Jeśli chcesz skorzystać ze zniżki 50% na kolejne dziecko, ubezpiecz dzieci za jednym razem, naciskając przycisk DODAJ KOLEJNE DZIECKO.

INFORMACJE DODATKOWE DLA RODZICÓW
 UBEZPIECZYCIEL: UNIQA TU SA
 GDZIE CHRONI UBEZPIECZENIE ? Na terenie Polski i zagranicą.
 KIEDY CHRONI UBEZPIECZENIE ? Ubezpieczenie obowiązuje 24h na dobę, na całym świecie, w szkole, w domu, na wycieczkach i
wakacjach, podczas uprawiania sportów.
 NNW DZIECI I MŁODZIEŻ : ZNIŻKA 50% DLA WSZYSTKICH DZIECI Z RODZINY – kupując online możesz ubezpieczyć kilkoro dzieci
z rodziny na jednej polisie – niezależnie od tego czy uczęszczają do tej samej placówki – np. córka w żłobku, syn w szkole podstawowej.
Rodzic wybiera jeden i ten sam wariant ubezpieczenia dla wszystkich dzieci.
 WYGODNY, SZYBKI SPOSÓB ZAKUPU POLISY ONLINE : Wybór wariantu – Dane Ubezpieczonego – Opłata online – Otrzymanie
polisy na adres e-mail.
 CO JEST PRZEDMIOTEM UBEZPIECZENIA ?
Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków. Za nieszczęśliwy wypadek uważa się niezależne od woli
Ubezpieczonego utonięcia, oparzenia, sparzenia, skutki uderzenia piorunu, porażenia prądem elektrycznym, a także wziewanie gazów
lub oparów, wdychanie substancji trujących lub żrących. Za nieszczęśliwy wypadek uważa się również powstałe w skutek nadmiernego
wysiłku zwichnięcia stawów, nadciągnięcie i zerwanie mięśni, więzadeł, torebek stawowych kończyn lub kręgosłupa jak również
sytuację, w której poprzez skaleczenia, otarcia skóry lub błony śluzowej w czasie zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową
Ubezpieczony został zakażony bakteriami tężca lub wirusem wścieklizny; Definicja nieszczęśliwego wypadku została rozszerzona o
pogryzienie przez zwierzęta oraz pokąsania przez insekty, które skutkuje co najmniej jedną pełną dobą pobytu w szpitalu.
Dodatkowo m.in. w zakresie ubezpieczenia:
 zawał serca, udar mózgu, epilepsja
 uprawianie sportu w ramach pozaszkolnych sekcji lub klubów sportowych
 rekreacyjne i wyczynowe uprawianie sportów
 zachorowanie na sepsę
 wstrząśnienie mózgu
 pogryzienie przez zwierzęta i insekty (w tym kleszcze)
 odbudowa stomatologiczna zębów
 rehabilitacja
 zwrot kosztów leczenia
 trwały uszczerbek wypłacany w systemie świadczeń proporcjonalnych. W przypadku uszczerbku częściowego – wypłacany jest
procent sumy ubezpieczenia odpowiadający procentowi trwałego uszczerbku na zdrowiu (1% sumy ubezpieczenia za 1%
uszczerbku), w tym m.in. złamania, zwichnięcia, pogryzienia, pokąsania, oparzenia, odmrożenia, zatrucia itd. (jeżeli pozostawiają
trwały uszczerbek na zdrowiu).
 KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z UBEZPIECZENIA ? Dzieci i młodzież od 20. tygodnia życia do 25. roku życia
 DO KIEDY MOŻNA UBEZPIECZYĆ DZIECKO ? Do ubezpieczenia NNW można zgłosić dziecko w dowolnym momencie od
01.09.2019r. do 31.08.2020r.
 OKRES UBEZPIECZENIA 12 miesięcy od następnego dnia po zakupie ubezpieczenia

https://gestumbroker.pl/bezpieczne_dziecko/

kod dostępu OSW2019