Nasza kadra

Dyrekcja oraz kadra posiada wyższe wykształcenie pedagogiczne z zakresu wychowania przedszkolnego.

Dyrektor – mgr Małgorzata Konarzewska, nauczyciel wczesnoszkolny i przedszkolny, nauczyciel Montessori.
Z miłości do dzieci stworzyła dwa przedszkola, w których zaraża pasją do eksperymentów swoich podopiecznych.                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                         

Nauczyciele:

mgr Marina Hlushko

Nauczyciel przedszkolny i wczesnoszkolny, dyplomowany specjalista do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami.
Życie wiąże z wychowaniem i edukacją dzieci. Ma bezgraniczną miłość do dzieci i kieruje się zasadą: uczeń nie jest naczyniem do napełnienia, ale pochodnią, którą należy zapalić.