Zapisy

Dzieci do PRZEDSZKOLA, na WARSZTATY NAUKOWE, URODZINKI  można zapisywać wypełniając poniższy FORMULARZ ZAPISU.

Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) L 119/40 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 4.5.2016. jest firma LABOKIDS Małgorzata Konarzewska, ul. Jaskółcza 22, 62-081 Przeźmierowo